Vedlikehold

Når du skal kjøpe en bolig, er det viktig å sjekke boligens tilstand. Du bør be om en tilstandsrapport. Rapporten forteller om feil og mangler ved boligen. Du bør alltid lese grundig gjennom denne.

Jevnlig vedlikehold av boligen sparer deg for mye unødvendig arbeid på lengre sikt. Når du skal selge boligen igjen, kan boligen være mindre verd hvis den er dårlig vedlikeholdt.

Det er viktig å ha god ventilasjon i boligen. Lufta må skiftes ut slik at du blir kvitt vond lukt og fuktighet. For mye fuktighet kan skade huset. Fuktighet kan føre til sopp og råte. Dette er skadelig for helsa og gjør boligen mindre verd. Pass særlig på god lufting i våtrom som bad og vaskerom.


Klikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk herKlikk her
.