Husbanken

Boligprosjekter i Norge


NAVIGASJONSHJELP:

Her følger en kort beskrivelse av funksjonene til de ulike knappene i venstre marg.
Knappene er kun "aktive" (røde) når de kan brukes. De er hvite når de er "passive".

FORSIDEN
Klikker du på denne kommer du til boligbasens forside. Her finner du en kort introduksjon til basen og dens innhold.

BESKRIVELSE
Når du har et bestemt prosjekt eller bygg på skjermen, kan du klikke på denne knappen for å få fram data om og beskrivelse av prosjektet. Hvis du allerede er på beskrivelsesiden (eller ikke har et prosjekt på skjermen) så vil denne knappen være "passiv" (hvit).

FOTOGRAFIER
Når du har et bestemt prosjekt eller bygg på skjermen, kan du klikke på denne knappen for å få fram fotografier av prosjektet. Hvis du allerede er på siden med fotografier, eller hvis det ikke er noen fotografier av prosjektet i basen, så vil denne knappen være "passiv" (hvit).

TEGNINGER
Denne knappen fungerer akkurat som knappen "FOTOGRAFIER", men gir deg en side med tegninger av prosjektet (hvis det er noen). Tegningene er ikke alltid i riktig målestokk.

TRYKKSAK
Denne knappen kan du klikke på for å få en ferdig "trykksak" - i digital form - av prosjektet. "Trykksaken" kan du lese på skjermen, lagre på harddisken eller skrive ut på en skriver. Trykksaken er i s.k. pdf-format, og for å lese en pdf-fil trenger du Acrobat Reader fra Adobe. Dette programmet er gratis, klikk her for å hente din kopi.

ARKITEKTENS HJEMMESIDE
Hvis arkitekten for prosjektet du har søkt deg frem til har egen hjemmeside på internett, kan du klikke på denne knappen for å gå direkte dit. Her kan du finne mer informasjon om arkitekten og hans prosjekter. NALIT eller redaktøren for denne basen har ikke ansvar for innholdet på arkitektenes egne hjemmesider.

NYTT SØK
Klikk på denne knappen for å komme til siden med søkeformularet, slik at du kan gjøre et nytt søk i basen.

UTVALG
Klikk på denne knappen for å gå tilbake til listen med de treff ditt siste søk i basen gav.

HJELP
Denne knappen kan du klikke på for å få hjelp til å navigerer i basen. Du er nå på denne hjelpesiden.

Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB