Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Husrekke

Velkommen til

Boligprosjekter i Norge


Vis Boligprosjekter i Norge i et større kart

Denne databasen viser norske boligprosjekter bygd det siste århundret, fra 1900 til 2000. Hvert prosjekt presenteres med bilder, situasjonsplan, typiske planer 1:200, faktaboks og en kort tekst. Det henvises til kildemateriale der den som ønsker det både kan finne utfyllende tekst og illustrasjoner.

Kriterier for utvelgelse av prosjektene har vært:

  • spesielt gode prosjekter funksjonelt og arkitektonisk
  • representative/typiske prosjekter for de ulike periodene
  • kulturhistorisk epokegjørende prosjekter

Eneboliger presenteres ikke, og det er lagt vekt på "sosial" boligbygging. Samlet er intensjonen at katalogen skal gi et representativt bilde av gode norske boligprosjekter. Slik vil sikkert både kjente og bra prosjekter måtte utelates til fordel for andre som er valgt i denne sammenheng.

Prosjektet er muliggjort med støtte fra Husbanken og utformet i samarbeid med Trude Lund i Husbanken, Ulf Grønvold og Eva Madshus i Norsk Arkitekturmuseum og Mette Sjølie i NBBL. Tekstene er oversatt til engelsk av Mary Bjærum. NALIT - NALs utvalg for informasjonsteknologi i samarbeid med Jacob Munkhammar har tilrettelagt materialet for Internett. Prosjektleder og forfatter av databasen har vært Johan-Ditlef Martens.

Materialet er trykt i "Århundrets norske boligprosjekter" og kan kjøpes ved henvendelse til Norsk Arkitekturmuseum.

Fortsett med oversiktet over prosjektene.

Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB