Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Øvre Rosenborg, Trondheim

Trygve O. Klingenberg (1923)

Byggets navn:Øvre Rosenborg
Byggeår (ferdig):1923
Adresse:Bjørnsons gate, Ibsens gate, Holbergs gate, Lindemanns gate, Sivertsons gate og Henrik Mathisens vei
Postnummer & sted: Trondheim
Antall enheter:106
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Kommunale lån og garantier
Arkitekt:Trygve O. Klingenberg
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Trondheim Kooperative Bolig og Byggeselskap
Hovedentrepenør:Trondheim kooperative Bolig og Byggeselskap
Beskrivelse:I 1921 stiftet Arbeiderpartiet og Leieboerforeningen i Trondheim "Trondheim Kooperative Bolig og Byggeselskap". På samme måte som "Bygningsarbeidernes Boligproduksjon" var intensjonene både å bygge og forvalte boligene. I 1925 blir produksjonskooperativet nedlagt, da det ble like billig å innhente priser fra private entreprenører. Selskapet skiftet navn til Trondheim Kooperative Boligselskap. På Rosenborg finner vi flere typer firemannsboliger, en rasjonell boligtype som er mye brukt i Trondheim.
Publisert:Firemannsboligen i Trondheim Studentoppgave NTH, 1991
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB