Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Veitvedt, Oslo

Selvaagbygg AS (1958)

Byggets navn:Veitvedt
Byggeår (ferdig):1958
Adresse:Veitvedtveien, Rådyrveien, Grevlingveien, Beverveien
Postnummer & sted: Oslo
Antall enheter:1513
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Husbanken?
Arkitekt:Selvaagbygg AS
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:
Hovedentrepenør:Selvaagbygg AS
Beskrivelse:Veitvedt-utbyggingen skulle vise at Selvaag var i stand til å bygge mange billige boliger, ikke bare ett hus på Ekeberg. Det er tre hovedtyper: Småhus i Veitvedt Hageby, "rekkehus i to etasjer over hverandre med altangangsadkomst, tradisjonelle oppgangsblokker. Husene har bedre isolasjon enn Ekeberghuset og tre lag glass i vinduene for å spare energi. I tillegg ble det bygget et kjøpe- og kultursenter samt en musikkskole for å lage et godt miljø.
Publisert:
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB