Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Søberg Hageby, Drammen

Byarkitektkontoret (1918)

Byggets navn:Søberg Hageby
Byggeår (ferdig):1918
Adresse:Scheitlies gate, Rings gate, Schreiners gate
Postnummer & sted: Drammen
Antall enheter:0
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Kommunal
Arkitekt:Byarkitektkontoret
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Drammen kommune
Hovedentrepenør:Drammen kommune
Beskrivelse:Som andre norske byer hadde Drammen kommune en skarp diskusjon, først om kommunen skulle bygge boliger, så om det skulle være hageby eller kaserner. Hagebytanken vant fram og både Øren og Søberg hageby er interessante eksponenter for denne retningen. Fasadene er i dag sterkt endret og opprinnelige fasader tas derfor med her. Søberg Hageby på Danvik var ett av kommunens to første sosiale boliganlegg. Boligene har én leilighet i hver etasje.
Publisert:Hus for folk flest. Sosial boligbygging i Drammen av Jo Sellæg, utgitt av Drammen Boligbyggelag.
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB