Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Norsk Hydro, Rjukan

Magnus Poulsson m/flere (1920)

Byggets navn:Norsk Hydro
Byggeår (ferdig):1920
Adresse:
Postnummer & sted: Rjukan
Antall enheter:1200
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Privat
Arkitekt:Magnus Poulsson m/flere
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Norsk Hydro
Hovedentrepenør:Norsk Hydro
Beskrivelse:Norsk Hydros anlegg på Rjukan er grunnet på Sam Eyde og Kristian Birkelands oppfinnelse og produksjon av kunstgjødsel. Beliggenheten ble bestemt ut fra behovet for rimelig elektrisk fossekraft. Alt ble bygget ut fra grunnen av i Vestfjorddalen fra 1908 til 1920. Sam Eyde engasjerte seg sterkt i arbeidernes boforhold, hentet sine forbilder fra bl.a. Krupps anlegg i Tyskland og engasjerte dyktige arkitekter til å planlegge og tegne anleggene. "Rjukan Byanleg" foresto planleggingen. Det ble utlyst en egen arkitekt-konkurranse for å få fram gode "Egne hjem"-boliger, en konkurranse Magnus Poulsson vant. Mange av hustypene er derfor tegnet av ham. Hagebyhusene viste seg, som ellers i landet å være for kostbare for mange av arbeiderne. I tillegg ble derfor storgårdskvartalet "Sing-Sing" bygd i 1918 med 83 to-roms leiligheter.
Publisert:Byggekunst 1980:1
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB