Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bygg for fremtiden, Stavanger

Diverse arkitekter (1988)

Byggets navn:Bygg for fremtiden
Byggeår (ferdig):1988
Adresse:Godeset, Forus
Postnummer & sted: Stavanger
Antall enheter:0
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:
Arkitekt:Diverse arkitekter
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Diverse
Hovedentrepenør:
Beskrivelse:Boligutstillingen ”Bedre bomiljø“ besto av 4 felt med til sammen 80 boliger med forskjellige utbyggere og arkitekter. Utstillingen ble eid av Stavanger kommune, Stavanger Håndverk- og Industriforening og Stavanger Forum. Norske Boligutstillinger var knyttet til som rådgiver. En av målsettingene var «Å vise muligheter for stor variasjon i utbygging på små tomter og mulighet for personlig påvirkning av så vel boligene som det nære bomiljø». En betydelig del av husene er husbankfinansiert.
Publisert:
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB