Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bygg for Fremtiden, Sleiverud

Diverse arkitekter (1987)

Byggets navn:Bygg for Fremtiden
Byggeår (ferdig):1987
Adresse:
Postnummer & sted: Sleiverud
Antall enheter:0
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:
Arkitekt:Diverse arkitekter
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:
Hovedentrepenør:
Beskrivelse:Boligutstillingen Bygg for Fremtiden på Sleiverud i Bærum i 1987 var den andre i rekken av boligutstillinger etter initiativ fra Foreningen Norske Boligutstillinger (se utfyllende kommentarer under boligprosjektet Hånes, den første boligutstillingen). Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Bærum kommune og Løvenskiold Vækerø og hadde tittel ”Bolig, Nærmiljø og Fellesskap“. Boligområdet består av ca. 70 boliger og tre kommunale bygg og anlegg, bygd på grunnlag av fire forskjellige prosjektkonkurranser blant landets arkitekter, entreprenører og typehusprodusenter. Sleiverud inngår som en del av det større utbyggingsområdet ”Bærum Verk“, med tilsammen omlag 2000 boliger. Området inneholder tradisjonelle eneboliger og blokker, men ut fra målsettingen om nærmiljø og fellesskap er det også bygget flere husgrupper med innendørs fellesarealer og hus gruppert rundt tun. De enkelte boligene har en vanlig høy standard og fellesarealene kommer i tillegg til disse. Av slike ”fellesskap“ vises ”Samba Bærumba og ”Sol ute, sol inne“, i tillegg til husgruppen ”Tema og Variasjoner“ og en enebolig av Sverre Fehn.
Publisert:
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB