Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bygg for Fremtiden, Hånes

Diverse arkitekter (1984)

Byggets navn:Bygg for Fremtiden
Byggeår (ferdig):1984
Adresse:
Postnummer & sted: Hånes
Antall enheter:0
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:
Arkitekt:Diverse arkitekter
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:
Hovedentrepenør:
Beskrivelse:Foreningen Norske Boligutstillinger ble opprettet i 1984 og hadde som oppgave å ta initiativ til/arrangere boligutstillinger i samarbeid med private og offentlige aktører, etter mønster fra Finland. Boligutstillingene er boligområder som ble tatt i bruk som utstilling da de var ferdigbygd, for etterpå å bli solgt og tatt i bruk som ”vanlige“ boligområder. De skulle fremme god byggeskikk, rasjonell boligbygging og fornyelse samt prøve ut nye materialer og byggemetoder. Stiftelsen bestod av en rekke bransjeorganisasjoner, foreninger og forskningsinstitutter. Formålet var bl.a. å: ”Opprettholde og sikre kvalitet og økonomi for framtidige boligutstillinger og ta vare på opparbeidet kunnskap fra tidligere utstillinger, samt overføre denne til framtidige arrangementer. Tilsvarende boligutstiller var holdt bl.a. i Sverige, Finland og Danmark. Følgende utstillinger ble holdt i Norge: Bygg for Fremtiden, Hånes i Kristiansand, 1984 Bygg for Fremtiden, Sleiverud i Bærum, 1987 Bygg for Fremtiden, Godeset i Stavanger, 1989 Bo i Nord, Olsgård i Tromsø, 1990 I tillegg ble det tatt initiativ til arkitektkonkurranse og boligutstilling i Steinkjer i 1994 med tittel ”Bo i småby“. Dette endte opp med ett boligprosjekt, Nedre Sannan, som også presenteres i denne katalogen. Norske Boligutstillinger ble avviklet i 1993. Bygg for Fremtiden, Hånes 1984 Denne første boligutstillingen består av 25 prosjekter med tilsammen 85 boliger. Karakter og innhold varierer fra eksperimentelle eneboliger, vanlige husgrupper til bofellesskap, presentert på neste side. Energiøkonomisering, vinterhager og fleksible løsninger er temaer som går igjen. I tillegg er det en del eksperimenter som vi dag kan si ligger noe på siden av hva som er av interesse for boligsektoren.
Publisert:
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB