Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bofellesskapet Friis gate, Oslo

Asplan Prosjekt AS v/Erlend Løvstakken, Bård Isdahl og Halldis Eckhoff (1987)
Plan 2. etasje

Plan 1. etasje
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB