Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bofellesskapet Friis gate, Oslo

Asplan Prosjekt AS v/Erlend Løvstakken, Bård Isdahl og Halldis Eckhoff (1987)

Byggets navn:Bofellesskapet Friis gate
Byggeår (ferdig):1987
Adresse:Friis gate 6 (Tøyen)
Postnummer & sted: Oslo
Antall enheter:27
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Husbanken
Arkitekt:Asplan Prosjekt AS v/Erlend Løvstakken, Bård Isdahl og Halldis Eckhoff
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) i samarbeid med Oslo Byfornyelse
Hovedentrepenør:Fagbygg AS
Beskrivelse:Friis gate er en del av en større kvartalsvis fornyelse på Nedre Tøyen, gjennomført av USBL, med til sammen 190 boliger. USBL bygger her videre på tidligere tradisjoner med å legge vekt på fellesskapsfunksjoner knyttet til boligområder. Her er man gått et skritt videre enn i borettslaget Kollektivet på Hovseter og etablert et bofellesskap med fellesrom og storkjøkken for felles måltider. Leilighetene har en tilnærmet vanlig standard, men ”redusert“ arealstandard med ca. 15 % som er tillagt fellesrommene. Her er det mulig med både privat familieliv og fellesskap. Beboerne står for felles middag et par ganger i uka.
Publisert:Byggekunst 1988:1
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB