Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Bo i Nord, tre kjedehus, Tromsø

Blå Strek Arkitekter AS v/Knut Eirik Dahl og Nils Mjåland (1990)

Byggets navn:Bo i Nord, tre kjedehus
Byggeår (ferdig):1990
Adresse:Synnavinden (Håpet)
Postnummer & sted: Tromsø
Antall enheter:3
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Husbanken/PSV
Arkitekt:Blå Strek Arkitekter AS v/Knut Eirik Dahl og Nils Mjåland
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:Drivhuset v/Sølvi Risvåg
Hovedentrepenør:Hamco Bygg AS
Beskrivelse:Til boligutstillingen Bo i Nord i Tromsø 1990 planla arkitektkontoret Blå Strek Arkitekter ut et felt på ni boliger for utbygging i egen regi. Hovedidéen var å gi mellomrommet mellom hver prosjektdel form. På denne måten ønsket en å synliggjøre kvalitetene i det bynære skogspartiet. Boligene med en kvadratisk grunnflate knyttes sammen med en svalgang og utgjør til sammen en ”linje“ i skogen. Svalgangen er så åpen/lukket at den knytter forbindelsen til skogen utenfor, samtidig som den gir den nøvendige klimabeskyttelsen.
Publisert:Byggekunst 1990:7
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB