Husbanken

Boligprosjekter i Norge

Atriumhus, Hamar

ARITIM v/Finn Bø, Per Torp Ildahl, Are Vesterlid, Hans Østerhaug, Edvin Helseth (1962)

Byggets navn:Atriumhus
Byggeår (ferdig):1962
Adresse:Furubergvegen
Postnummer & sted: Hamar
Antall enheter:7
Tomteutnyttelse:%
Finansiering:Privat
Arkitekt:ARITIM v/Finn Bø, Per Torp Ildahl, Are Vesterlid, Hans Østerhaug, Edvin Helseth
Landskapsarkitekt:
Oppdragsgiver:
Byggherre:
Hovedentrepenør:
Beskrivelse:Atriumshusene i Hamar var blant de første prosjektene som tok opp utfordringen med ”tett-lav“. Forbildene var hentet fra Danmark, bl.a. Kingohusene av Jørn Utzon. Bebyggelsesformen gir eneboligens kvaliteter med private uteplasser, men er mer rasjonell og arealbesparende.
Publisert:Byggekunst 1963:2
Copyright © 1999-2000, NAL - Norske Arkitekters Landsforbund.
Design: Jacob Munkhammar. Programmering: Eivind Bøhn
Sist oppdatert 23/4-2002 /EB